Podmínky návštěvy kulturních akcí

OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:

Návštěvníci musí písemným potvrzením, které předloží u vstupu spolu se vstupenkou, splnit jednu z následujících podmínek:
- 14 dní po 2. dávce očkování 
- po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Další možností je přinést si neotevřenou samotestovací sadu pro provedení antigenního testu a na vyhrazeném místě si test udělat (je třeba počítat s časovým předstihem – na výsledek se čeká 10 – 15 minut), nebo zakoupit a provést si antigenní test u nás přímo na místě před představením.

Při účasti na kulturní akci je návštěvník povinen zajistit ochranu dýchacích cest respirátorem.

Podmínky pořádání akcí jsou řešeny v souladu s aktuálními nařízeními Vlády ČR.

 

Partneři

mafra
Emersion Software
InZlin